İnsanoğlunun ateşi ne zaman kullanmaya başladığı en az 3000 yıldır hararetle tartışılan bir konu. Örneğin Eski Yunanlılar şair Homeros’un zamanında Prometheus’un ateşi tanrılardan çalarak insanlara armağan ettiğini düşünüyordu;