2020’ye şunun şurasında ne kaldı? 8 yıl. Aşağıda birkaç veriyi paylaşmak istiyorum, somut konuşalım. IDC verileri: Gelişmekte olan ülkelerde mobil cihaz penetrasyonunda %10’luk artış gayri safi yurtiçi hasılayı