Mademki görelilik teorisindeki E=mc2 denklemi gereği kütle enerjiden türeyen bir özellik öyleyse neden ışığın kütlesi yok? Sonuçta ışık yerçekiminden etkileniyor ve güneş yelkenlerini momentum transferiyle rüzgar gibi şişirip