Sosyal medyanın en büyük özelliği, basın/yayının tersine, sürekli değişen, dinamik bir iletişim mecrası olması. Her yıl sosyal medyada yeni pazarlama ve marka tanıtım yöntemleri, yeni mobil teknolojiler geliştiriliyor. 2012’de