Mobil tablet bulut, bulut bilişimde KOBİ ve bireysel kullanıcılar için genel bulutun yerini alacak ve özel bulut, orta vadede genel buluttan daha yaygın olacak. Bunun nedeni, Bulut Bilişimi