Paralel evrenler var mı? Ne de olsa kuantum fiziğine göre bir fotonun sağdan gittiğini görürsek soldan gittiğini de hesaba katmamız gerekiyor. Kuantum elektrodinamiğine göre (QED), parçacıkların gerçek durumları